A A A

2. Model de cerere pentru a face cunoștință cu materialele dosarului

21 Septembrie 2016 | 10

2. Model de cerere pentru a face cunoștință cu materialele dosarului;

                        Judecătoria Cahul

                                                Preşedintelui şedinţei de judecată

Judecător _______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    de la ___________________________

domiciliat(ă)_____________________

nr. de telefon_____________________

calitatea procesuală_______________________

 

                                              

 

C e r e r e

          În conformitate cu art. 56 CPC RM, solicit respectuos permisiunea DVS de a studia materialele cauzei civilenr._____________________.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

“___”__________________                                                                                                                                                                                                                                                          ___________________(semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTĂ: În conformitate cu art.221 dinHotărîrean Consiliului Superior al Magistaturii nr.220/8 din 04.03.2014 publicată în Monitorul Oficial nr.147-151 din 06.06.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative “La cererea participanţilor la proces şi a altor persoane interesate, instanţele de judecată nu vor elibera copia dosarului.” Cu materialele dosarului participanţii pot face cunoştinţă în conformitate cu legislaţia în vigoare.