A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Cahul, amplasată în orașul Cahul, str. M.Frunze 62, are în jurisdicţia sa 55 localități indicate în anexa nr. 2 a Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească. În anii 2009-2012, s-au desfăşurat lucrări de renovare generală a Judecătoriei Cahul. Din anul 2012, lucrări majore de reparație nu au fost efectuate. Însă, în urma realizării unui raport de expertiză, specialiștii au concluzionat că starea tehnică a clădirii este nesatisfăcătoare.
Prin Hotărîrea CSM nr. 187/8 din 10 martie 2015 a fost acceptat demersul comun al președintelui Curții de Apel Cahul și al președintelui interimar al Judecătoriei Cahul, referitor la autorizarea construcției unei clădiri administrative pentru instanțele judecătorești. În anul 2012, la Judecătoria Cahul era utilizată versiunea 3 a PIGD. În anul 2015 angajaţii instanței de judecată au utilizat versiunea 4 a PIGD. În prezent toate ședințele de judecată sunt înregistrate audio. Volumul de muncă al Judecătoriei Cahul în perioada 2009-2014 a fluctuat.
Numărul dosarelor/materialelor înregistrate a scăzut, iar cel al numărului dosarelor/materialelor examinate a variat, cea mai înaltă fiind în 2009 - 5398 dosare și cea mai mică – în 2010 – 3977 dosare. În cadrul Judecătoriei Cahul activează 9 judecători. Numărul de angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 36,5 unități de personal.
    La Judecătoria Cahul a fost angajat un specialist în resurse umane. În statele de personal ale Judecătoriei Cahul figurează și un specialist pentru relaţiile cu publicul și acesta a fost angajat. În urma implementării reformei în sectorul judecătoresc, cheltuielile de personal au avut o tendință de creștere.
    În 2014, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor operaționale au cunoscut o creștere față de anul 2012 cu circa 62%. În anul 2014, costul mediu operațional pe dosar examinat a crescut față de anul 2012 cu circa 56% şi a fost mai mare faţă de costul mediu al dosarului examinat la nivel de țară.
Se utilizează 1C buget pentru ţinerea evidenţei contabile.
    În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile birourilor sunt plăcuțe cu numele judecătorilor. Pe ușile birourilor judecătorilor este plasat avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis.