A A A

Prezentare instanță

 

Judecătoria Cahul, amplasată în orașul Cahul, str. M.Frunze 62, activează în baza Constituției Republicii Moldova, Legii cu privire la organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995.

 Conform prevederilor legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (art. 1, lit. n), Judecătoria Cantemir și Taraclia fuzionează prin contopire cu Judecătoria Cahul, formând Judecătoria Cahul, care și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

 Judecătoria Cahul  cuprinde în raza sa de competență a raionului Cahul, Cantemir și Taraclia localitățile indicate în anexa nr. 2 a Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească.

 La Judecătoria Cahul angajații instanței de judecată utilizează programul PIGD versiunea 5.0-a, fiind un sistem unic de înregistrare și gestionare  a tuturor dosarelor, precum și de distribuire electronic aleatorie a dosarelor. Ședințele de judecată sunt înregistrate audio.

De la 01.07.2009 conform Hotărârii CSM din 18.12.2008 toate hotărârile judecătorești  sunt publicate pe pagina web a instanței care a emis hotărârea și acesta este un factor ce conduce la îmbunătățirea transparenței și sporirea accesului publicului la informație.

In conformitate cu Statul de personal avizat la 23 februarie 2018 în cadrul Judecătoriei Cahul s-au aprobat 99 funcții. În domeniul înfăptuirii justiției activitatea instanței este dirijată Conform  Hotărârii CSM nr. 94/4 din 16 martie 2023 de președintele interimar Leonid Turculeț, numit în funcția de Președinte interimar al Judecătoriei Cahul prin Hotărârea CSM nr 94/4 din 16.03.2023

 Activitatea organizatorică și cea administrativă a instanței judecătorești este asigurată de secretariatul instanței, condus de un șef numit în funcție de către președintele instanței judecătorești în conformitate cu Legea 514 din 2005 privind organizarea judecătorească și  Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public.

Secretariatul este constituit din grefă și serviciul administrativ.

Grefa secretariatului instanței judecătorești asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiției. În cadrul grefei activează grefierii, asistenții judiciari, Secția evidență  și documentare procesuală, , Serviciul  sistematizare, generalizare a practicii  judiciare și relații cu publicul.

Serviciul administrativ al secretariatului instanței judecătorești asigură activitatea organizatorică a instanței.

Din cadrul serviciului administrativ fac parte: serviciul financiar-economic, serviciul resurse umane, serviciul asigurare tehnico-materială.

    În instanță există un panou de informații pentru public, iar pe ușile birourilor sunt plăcuțe cu numele judecătorilor. Pe ușile birourilor judecătorilor este plasat avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis.