A A A

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

14 Martie 2016 | 8
În  temeiul  prevederilor  art.l6, alin.(l)  din  Legea n.229 din 23.09.2010 privind  controlul  financiar  public intern,  subsemnatul, Dmitrii Fujenco în  calitate  de  președinte  al  Judecătoriei  Cahul, declar că Judecătoria Cahul, dispune  de  un  sistem  de management  financiar și control  a cărui  organizare  și functionare  permite  integral furnizarea  unei asigurări rezonabile  precum  că fondurile  publice  alocate  în  scopul atingerii  obiectivelor strategice  și operaționale  au  fost utilizate  în  condiții  de  transparență,  economicitate,  eficiență,  eficacitate,  legalitate,  etică  și integritate.
Sistemul  de  management  financiar  și  control cuprinde  integral mecanisme  de  autocontrol,  iar  măsurile  privind  creșterea  eficacității  acestuia  au la bază  evaluarea  riscurilor...