A A A

Ordinul nr.184 cu privire la organizarea activității Judecătoriei Cahul în perioada de urgență

06 Aprilie 2021 | 240

ORDINUL nr. 184

JUDECĂTORIA CAHUL

 

02 aprilie 2021                                                                                                              mun. Cahul

 

„Cu privire la organizarea activității Judecătoriei Cahul

 în perioada stării de urgență începând cu 05 aprilie 2021”

 

            În legătură cu necesitatea intervenită privind organizarea activității Judecătoriei Cahul în perioada din 05.04.2021 până la 30.05.2021 inclusiv în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021 privind declararea stării de urgență și Dispoziția nr. 1 din 1 aprilie 2021 Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, conducându-mă de prevederile Dispoziției nr.35 din 02 aprilie 2021 a președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton, cu privire la activitatea instanțelor judecătorești în perioada stării de urgență, în temeiul art.161 alin.(l) din Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească-,

 

 

O R D O N:

 

 1. Întru executarea pct.5 al Dispoziției nr. 1 din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în perioada stării de urgență Judecătoria Cahul sediul central, Sediul Cantemir și sediul Taraclia) se stabilește un regim special de muncă.
 2. Se instituie în perioada 05 aprilie 2021 - 30 mai 2021 la Judecătoria Cahul regim special de muncă cu respectarea următoarelor reguli:
 1. Ședințele de judecată se vor desfășura conform procedurii prevăzute de lege, cu participarea justițiabililor în număr care să corespundă regulilor impuse la lit.  b), с),   p. 1 din Ordin, reieșind din normativul 4 m2 per persoană din suprafața utilă a sălilor de judecată și vor dura nu mai mult de 60 min. și cu respectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii infecției cauzate de COVID-19. La fixarea orelor se va ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea și igienizarea sălilor de judecată peste fiecare oră. Determinarea cauzelor care urmează a fi amânate din pricina unui număr mare de participanți se decide în particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.
 2. Accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis doar cu purtarea măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor, verificarea temperaturii la intrarea în instanță, la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă și doar după prezentarea actelor de identitate (numele, prenumele, biroul/sala unde vor avea acces) a acestora, aspect ce urmează a fi verificat obligatoriu de către serviciul de pază.
 3.  În cadrul instanței urmează să se asigure respectarea distanței sociale dintre persoane de minimum 1 (unu) metri, inclusiv în ședințele de judecată.
 4. În cadrul ședințelor de judecată și în procesul de comunicare directă cu justițiabilii angajații instanței vor purta mască de protecție/viziere și mănuși de unică folosință
 1. În perioada 05 aprilie - 30 mai 2021 inclusiv:
 1. Se stabilește regim special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la locul de muncă (oficiu), care, pe durata programului de muncă, va respecta distanța socială, va purta măști și mănuși de protecție.
 2.  Angajații, care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, pot exercita munca de la distanță, vor desfășura activitatea prin muncă la domiciliu, urmând să prezinte conducătorului nemijlocit darea de seamă despre lucrul efectuat la distanță. Listele angajaților care vor desfășura activitatea prin muncă la domiciliu vor fi întocmite pe fiecare subdiviziune (secție, serviciu) de către conducătorul nemijlocit, care în perioada respectivă va fi în drept să verifice activitatea fiecărui angajat care activează de la distanță, iar angajații vor fi obligați să îndeplinească în volum deplin atribuțiile funcției pe care o dețin, utilizând în acest scop mijloacele de comunicare electronică. Angajații care efectuează atribuțiile de serviciu la distanță, vor prezenta șefului său nemijlocit rapoartele în scris privind activitatea desfășurată.
 3. Accesul la Judecătoria Cahul a persoanelor străine este strict interzis. Toți justițiabilii și persoanele interesate sunt îndemnate să depună cereri și alte acte prin intermediul oficiilor poștale sau poșta electronică al Judecătoriei Cahul (sediul central) jch@justice.md; Judecătoria Cahul (sediul Cantemir) jct@justice.md și Judecătoria Cahul (sediul Taraclia) jt@justice.md în cazul în care justițiabilii nu au acces la niciunul din mijloacele indicate mai sus, însă se prezintă la sediile Judecătoriei Cahul pentru depunerea cererilor, serviciul de pază de la intrarea în sediul instanței va anunța persoanele responsabile din cadrul secției evidență și documentare procesuală, permițând accesul numai a unei singure persoane, cât și cu respectarea condițiilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19.
 1. Șef serviciului asigurare tehnico - materială va continua monitorizarea respectării normelor pentru igienizarea și dezinfectarea tuturor spațiilor din incinta Judecătoriei Cahul.
 2. Ordinul se aduce la cunoștința tuturor angajaților Judecătoriei Cahul, se plasează pe panoul informativ al Judecătoriei Cahul și se publică pe paginile web a instanței.
 3. Controlul executării prezentului ordin se pune pe seama președintelui interimar al Judecătoriei Cahul.
 4. Organizarea activității Judecătoriei Cahul a personalului se stabilește conform graficului de serviciu și se anexează la prezentul ordin

 

 

 

 

Vicepreședintele                                                                                         

Judecătoriei  Cahul                         /semnătura/                                  Mihail BUȘULEAC