A A A

Ordinul nr.196 Cu privire la regimul special de muncă în cadrul Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir)

14 Aprilie 2021 | 117

ORDIN nr. 196

JUDECĂTORIA CAHUL

14 aprilie 2021                                                                                                          mun. Cahul

„Cu privire la regimul special de muncă în cadrul Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir)”

În legătură cu faptul diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19, asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului, a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie, pentru asigurarea funcționalității Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir) începînd cu data de 14 aprilie 2021 până la 28.04.2021, cu posibilitatea prelungirii termenului în caz de necesitate, în conformitate cu Ordinul vicepreședintelui Judecătoriei Cahul nr. 184 din 02 aprilie 2021 cu privire la organizarea activității Judecătoriei Cahul în perioada stării de urgență, a Hotărârii Parlamentului nr.49/2021 prin care s-a declarat stare de urgență în perioada 01 aprilie - 30 mai 2021, Dispoziţiei nr. l din 01 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Dispoziţiei nr.35 din 02 aprilie 2021 a Consiliului Superior al Magistraturii,

În temeiul articolelor 161 lit. q), 45, alin. (1) din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995-,

ORDON :

 1. Se instituie regim special de muncă în Cadrul Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir)  începând cu data de 14 aprilie 2021 până la 28 aprilie 2021 în scopul prevenirii răspândirii iminente a infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 și în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă a personalului, a justiţiabililor şi celorlalţi participanţi la actul de justiţie.
 2. Se completează punctul 3 al Ordinului nominalizat cu adăugarea lit. d) care prevede instituirea unii regim special de muncă în cadrul Judecătoriei Cahul (sediul Cantemir) cu atragerea la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie, cu un număr de până la 30% pentru fiecare din sediul instanței.
 3. În perioada de 14 aprilie 2021 -28 aprilie 2021, Judecătoria Cahul (sediul Cantemir) se vor examina doar următoarele categorii de cauze:
 1. care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților (cererile cu valoare redusă, măsurile asiguratorii) și cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură a prejudicia interesele justiției, dintre care:
 • În materie penală/ contravențională – aplicarea și/ sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;
 • în materie civilă – aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor;
 • cauzele ajunse în faza de deliberare, adoptare și pronunțarea hotărârii cu prezența participanților în caz de stringentă necesitate.
 1. Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul, la discreția sa, va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea ședințelor, cu înștiințarea obligatorie a participanților despre măsurile operate, cât și nemijlocit pe pagina web a Judecătoriei Cahul https://jch.instante.justice.md/.
 1. În rest, se mențin măsurile instituite prin Ordinul vicepreședintelui Judecătoriei Cahul nr. 184 din 02 aprilie 2021 cu privire la organizarea activității Judecătoriei Cahul în perioada stării de urgență începând cu 05 aprilie 2021 până la 30 mai 2021 în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19.
 2. Prezentul Ordin se afișează pe panourile informative din sediile instanței și se publică pe pagina web a Judecătoriei Cahul.
 3. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Cahul.

 

 

 

Vicepreședintele

Judecătoriei Cahul/semnătura/Mihail BUȘULEAC