A A A

Funcții Vacante

AVIZ

privind condițiile de desfășurare a concursului pentru

ocuparea  funcției vacante

           Judecătoria Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:

  1. Grefier la Judecătoria Cahul (sediul central);
  2. Specialist superior Secția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul;
  3. Specialist principal Secția sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul la Judecătoria Cahul (sediul central); 
  4. Specialist principal, secția de evidență și documentare procesuală la Judecătoria Cahul (sediul Cantemir);

 

09 August 2019